Доставка

Информация за извършване доставка на хладилници Hitachi 

Доставката е на стойност 10 лв. при поръчка на всеки един от моделите за цялата страна.

Докато формирате Вашата поръчка за покупка от онлайн магазина, ще видите празно поле “Бележка към поръчката”. В него може да упоменете удобния ден за доставка и при възможност от наша страна, ние ще се съобразим с него.

Поръчки, подадени чрез онлайн магазина hitachibg.com, се обслужват в рамките на деня, в който са подадени или до 24 часа по-късно.

Поръчки направени през събота и неделя или национални почивни дни се обслужват през първия работен ден след тях.

Интерсервиз Узунови АД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

Доставки се извършват само на географската територия на Република България. Това изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др., които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.

Условия за доставка на хладилници Hitachi

Доставката се извършва:

  • до входа на сградата
  • до вратата на двора, при къщи с дворно място

Доставката се извършва през работното време от 10:00 до 18:00 часа от собствен транспорт на Интерсервиз Узунови АД или от външна куриерска фирма.

Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност за закъснение в случай, че забавянето се дължи на куриер или поради независещи от Интерсервиз Узунови АД обстоятелства.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. При евентуални повреди, удари и други щети установени при доставка, следва да бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел онлайн продажби на телефон 0889608040.

Други условия

Приемането става от клиента направил поръчката. Възможно е трето лице да вземе стоката от негово име, което лице трябва предварително да бъде посочено от клиента. При положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока, както и цената на и по указаните начини на плащане. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

При приемане на пратката от купувача без забележки, всички претенции поради загуба или механично повреждане губят валидност. Ако не бъде изготвен протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пакета, се губи възможността за подаване на оплакване.

Поръчаната стока се доставя на клиента на посочения от него адрес. Условие е адресът да бъде посочен точно и да бъде верен. Интерсервиз Узунови АД има право да поиска устно потвърждение на направената поръчка по телефона или писмено по имейл. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована и съгласно ползвания транспорт за доставка.

В случай, че клиентът не бъде намерен на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в срока за изпълнение на доставката. Поръчката се счита за отказана и Интерсервиз Узунови АД се освобождава от задължението си да изпълни доставката.

В такива случаи, когато клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса. Той поема за своя сметка и допълнителните разходи по новата доставка.

14 дни право на връщане

Клиента има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 дни от получаване на стоката. Имате това право в случай, че същата е с не нарушена цялост на опаковката и стоката е във вида, в който е получена с придружаващата я документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл.55 от ЗЗП. Пълните условия за рекламация и отказ от договор за продажба от разстояние може да прочетете в страницата Общи условия.