Декларация за защита на личните данни (GDPR)

Декларация за защита на личните данни (GDPR) – Интерсервиз Узунови АД

Информация за защита на данни

За нас и нашия интернет сайт

Ние, Интерсервиз Узунови АД, ул. „20-ти Април” N:6, София 1000, поддържаме този интернет сайт. Моля, използвайте информацията за контакт, предоставена на страницата Фирмена информация, за да се свържете с нас.

Ако се свържете с нас, ние ще съхраним и обработим предоставената от вас информация, за да дадем отговор на вашето запитване и на всякакви последващи въпроси. Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст (чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламент (EС) 2016/679). След като на запитването ви бъде отговорено, ние изтриваме вашата информация.

Нашите водещи принципи

Ние като администратор гледаме много сериозно на защитата на вашата информация. Ето защо вашите данни се обработват много грижливо и в строго съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.

Взети са организационни и технически мерки за сигурност с цел защита на всички наши сайтове срещу възникващите при обработването на лични данни рискове. Нашите партньори, които ни съдействат при поддържането на този сайт, също са длъжни да спазват тези законови разпоредби. Ние и нашите партньори прилагаме най-новите технически средства за защита, за да опазим вашите данни

Какви данни регистрираме като стандартна процедура

Можете да посетите всички места в нашия сайт, които не са с ограничен достъп, без да разкривате вашата самоличност. Ние регистрираме като стандартна процедура всяко влизане в нашия сайт, за да отстраняваме дефекти и изясняваме инциденти, засягащи сигурността.

Повече информация за регистрационните данни можете да намерите в раздела „Как обработваме вашите данни“.

Какви разрешения имаме, за да обработваме вашите данни

Ние уважаваме вашата лична неприкосновеност. Ето защо, ние обработваме вашите данни само с разрешение. Естествено, вие можете да ни разрешите да обработваме вашите данни и като потвърдите съгласието си за това в нашия сайт. В други случаи, ние обработваме данните ви, защото законът ни разрешава това. Ако, например, направите поръчка през нашия сайт, за да изпълним задълженията си по този договор, ние имаме разрешение да обработим данните ви.

Същото важи и когато използвате други услуги на нашия сайт, изискващи обработване на вашите данни. Ние имаме разрешение да обработваме данните ви и когато нашият легитимен интерес изисква това. Наред с други случаи, един пример е събирането на регистрационни данни, за да сме сигурни, че нашият сайт работи безотказно.

Във всеки случай, ние ще ви информираме при всяко актуално обработване на ваши данни, като вашите интереси ще се отчитат при всяка рутинно обработване на вашите данни. В случай че имате повод за оплакване, можете да направите справка за правата си относно обработването на вашите данни в последния раздел от настоящата Информация за защита на данните.

В следващия раздел са описани разрешенията, които ползваме, и кога става това. По-подробна информация за начина, по който данните ви се събират, обработват и използват в нашия сайт (т.е. за вида, обхвата и целта на тяхното обработване), можете да намерите в същия раздел.

Какво още е редно да знаете:

Потребители под 16-годишна възраст може да ни предават личните си данни само със съгласието на родител или настойник. Приложимото законодателство за защита на данните може да налага в това отношение различни от горната възрастови граници.

Нашият сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Ние нямаме влияние върху начина, по който вашите данни се обработват на тези сайтове, нито доколко те са в съответствие с разпоредбите за защита на данните.

Моля, направете справка с цялата информация за защита на данните, която те предоставят.

Раздел 2: Обработване на данни на сайта

Как обработваме вашите данни (регистрация, бисквитки, проследяване и пр.)

Регистрационни данни

По технически причини, всеки път, когато вашият интернет браузър получи достъп до нашия сайт, той автоматично изпраща информация (регистрационни данни) до нашия сървър. Ние запазваме част от тази информация в регистрационни файлове, като например:

 • Дата на достъпа
 • Час на достъпа
 • URL на свързващия сайт
 • Файловете, до които е осъществен достъп
 • Обем на предадените данни
 • Вид и версия на браузъра
 • Операционна система
 • IP адрес (анонимизиран)

Регистрационните данни не съдържат лични данни. Като общо правило, ние анализираме регистрационни данни само за отстраняване на дефекти в работата на нашия сайт и за изясняване на инциденти, свързани със сигурността. Регистрационните данни се съхраняват безсрочно.

Понякога е необходимо да събираме допълнителна лична информация наред с регистрационните данни, за да отстраняваме дефекти или запазим доказателствен материал за инциденти, свързани със сигурността. В тези случаи, ние имаме право по закон да обработваме регистрационните данни (Чл. 6 параграф, 1 буква е) от Регламент (EС) 2016/679).

Ние изтриваме тези данни след отстраняване на дефекта или изясняване на инцидента, свързан със сигурността, или след отпадане на първоначалната причина за обработването им поради други фактори. При настъпване на инцидент, свързан със сигурността, ние предаваме регистрационните данни на следствените органи за всеки случай поотделно, до степента, до която е разрешено.

Ние винаги съхраняваме регистрационните данни отделно от останалите събрани данни, свързани с използването на нашия сайт.
Регистрация на нашия сайт

Вие можете да се регистрирате като потребител на нашия сайт. Регистрация се изисква, ако искате достъп до допълнителни услуги. В процеса на регистрация ние събираме и обработваме следните детайли:

Задължителни детайли:

 • Форма на обръщение
 • Име и фамилия
 • Пълен адрес за кореспонденция
 • Телефонен номер
 • Електронна поща
 • Парола

Незадължителни детайли:

 • Номер на мобилен телефон
 • Дата на раждане
 • Кое ви накара да ни откриете
 • Съгласие за получаване на реклами.

Ние имаме разрешение по закон (Чл. 6 параграф 1, буква б) от Регламент (EС) 2016/679) да обработваме личната ви информация, за да ви предоставим персонализирани услуги. Съхраняваме данните на регистрираните потребители, докато потребителят заличи профила си. Потребители със съответните правомощия могат да заличават профила си по всяко време през своя потребителски профил. Потребителският профил позволява на потребителите да променят или заличават по всяко време конкретна информация, подадена в момента на регистрацията им.

Естествено, ние сме готови да ви предоставим при поискване информация за данните, които съхраняваме за вас. В допълнение, ние с радост бихме коригирали неточна информация или заличили, по ваше желание, съхранявана при нас информация за вас, стига нейното заличаване да не е в нарушение на нашите законови задължения да запазим определена информация. За да поискате това, моля, използвайте данните за контакт, предоставени в края на настоящата Информация за защита на данни.
Бюлетин

Нашият сайт ви дава възможност да се абонирате за бюлетина ни. Прилагаме процедура на двойно потвърждаване, за да проверим дали действително титулярят на даден електронен адрес се е регистрирал да получава бюлетина. Абонаментът за бюлетина е извършен успешно, само ако титулярят на електронния адрес изрично е потвърдил активирането на бюлетина, кликвайки върху линка в изпратеното по електронната поща потвърждаващо съобщение. Ние регистрираме приключването на отделните етапи от процедурата на двойно потвърждение като доказателство за тяхното извършване.

Ако се абонирате за получаване на нашия бюлетин, потвърждавайки съгласието си той да ви бъде изпращан, личната ви информация ще бъде използвана единствено за целите на изпращане на бюлетина. Ние имаме разрешение да обработваме вашите данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679). Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Линк за тази цел е включен във всеки брой на нашия бюлетин. Фактът на прекратяване на абонамента ви ще бъде отбелязан в нашата база данни.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които запаметяваме на вашето устройство, когато посещавате нашия сайт. Тези бисквитки ни биват изпращани обратно всеки път, когато влезете в сайта ни от този момент нататък. Това ни позволява, например, да ви разпознаваме, като за вас улеснява навигирането на сайта ни благодарение на информацията, съхранена в бисквитките.

Бисквитките не могат да се използват за задействане на програми или предаване на вируси на компютъра. Бисквитките се разчитат единствено от сървъра, от който произхождат.

Ние не споделяме с трети лица информацията, съхранена в бисквитките, без вашето изрично съгласие.

Вие можете да разглеждате сайта ни и без да получавате бисквитки. Често интернет браузърите са така устроени, че да приемат бисквитки. За да не допуснете използването на бисквитки от вашия браузър, можете:

(1) да откажете разрешение за ползване на бисквитки, когато влизате в сайта ни през слоя с бисквитки (ако има такъв), или (2) да изключите използването на бисквитки през настройките на вашия браузър.

Помощните функции на вашия браузър могат да ви покажат как да изключвате и/или изтривате бисквитките в него. Моля да имате предвид, че изключването/изтриването на бисквитки може да попречи на нормалното функциониране на отделни функции на нашия сайт. По-долу са изброени бисквитките, които се изискват за определени функции на нашия сайт. В допълнение, изключването/изтриването на бисквитки засяга само браузъра, през който е направено. Ето защо, изключването/изтриването на бисквитки трябва да се извършва повторно за всеки друг интернет браузър.

Бисквитки, които ползваме за конкретни функции, без оглед на индивидуалния потребител:

 • Бисквитки, които запаметяват някои предпочитания на потребителите (например настройки за търсене или ползвани езици)
 • Бисквитки, които съхраняват информация за гарантиране на безупречното възпроизвеждане на аудио или видео съдържание
 • Бисквитки, които временно запазват някои зададени от потребителя параметри (например съдържанието на кошничката за пазаруване или онлайн формуляр)

Бисквитки, които ползваме за конкретни функции, с оглед на индивидуалния потребител:

 • Бисквитки, идентифициращи или потвърждаващи самоличността на нашите потребители

Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679). Тези данни се съхраняват, докато валидността на въпросната бисквитка изтече или вие я изтриете.

Всяко по-нататъшно обработване на лични данни с използване на бисквитки е описано в съответните раздели на настоящата информация.

Уеб анализ чрез псевдонимизирани потребителски профили

Ние използваме инструменти за уеб анализ за различни цели на нашия сайт. По-долу можете да намерите информация за инструментите за уеб анализ, включително описание на въпросното обработване на данни, на неговите цели и как можете да попречите на инструментите за анализ да събират и обработват вашите данни.

Моля, обърнете внимание, че поставянето на бисквитки за отказ може да попречи само в ограничена степен на събирането и обработването на вашите данни от инструментите за уеб анализ. Повече информация по въпроса можете да намерите в раздела за бисквитки. Вашето влизане може да ни каже много за това, колко е привлекателен за вас сайтът ни – ето защо използваме инструменти за уеб анализ, за да усъвършенстваме непрекъснато нашия сайт
Споделяне на съдържание в социалните мрежи

Съдържание от нашия сайт може да се споделя в социалните мрежи с използването на интегрираните бутони за социални медии. Всички бутони за социални медии, улесняващи споделянето на съдържание, са интегрирани посредством прости хиперлинкове, а не чрез социалните приставки, разработени от доставчиците на социални мрежи.

Така може да сте сигурни, че вашите детайли няма да бъдат автоматично предадени на сървърите на социални мрежи още с влизането ви в нашия сайт. В допълнение, когато споделяте съдържание от нашия сайт, ние предаваме на социалната мрежа само онази информация, която се изисква за споделяне на съответното съдържание. В този контекст не предаваме лични данни.

В същото време, в социалните мрежи могат да се открият прости линкове с нашите сайтове. Ако проследите линк от нашия сайт към социална мрежа, или ако влезете в социалната си мрежа, за да споделите съдържание от нашия сайт, вашите данни се обработват от доставчика на въпросната социална мрежа.

За информация относно целта и обхвата на събирането на данни, по-нататъшното им обработване от доставчика на социалната мрежа и свързаните с това ваши права и настройките за защита на вашата лична неприкосновеност, моля, отнесете се към Информацията за защита на данните, предоставена от съответния доставчик. Споделяйте съдържание от нашия сайт в социалните мрежи, без да компрометирате вашите данни
Откриване на търговци с Google Maps

Една функция на ваше разположение като потребител на нашия сайт е картата на сътрудничещи с нас търговци в района, където живеете. За да покажем тази карта, използваме Google Maps. Google Maps е услуга, предоставяна от Гугъл Инк., 1600 Амфитиътър Паркуей, Маунтин Вю, CA 94043 [Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043], САЩ. Подробности за това, как се обработват лични данни при използване на Google Maps, можете да намерите на следния линк:http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Ако желаете картата да покаже сътрудничещи с нас търговци, трябва да въведете съответното местоположение било ръчно или автоматично, използвайки функцията геолокация на вашия интернет браузър. Ако въвеждате тази информация ръчно, не се обработват лични данни, стига да не посочите домашния си адрес. Автоматичното определяне на местоположението, с използване на функцията геолокация на интернет браузъра, изисква обработване на вашия IP адрес.

Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679), за което получавате искане от браузъра, когато отворите картата. Ние не запаметяваме вашия IP адрес в този контекст.
Случаи, в които предаваме вашите данни

При осъществяване дейността на нашия сайт, ние сътрудничим с редица доставчици на услуги. Подбрали сме тези доставчици на услуги внимателно, като с всеки поотделно имаме сключено споразумение за защита на данните, за да бъде информацията ви в безопасност.

Доставчиците на услуги, които използваме за осъществяване дейността на нашия сайт, са:

 • Доставчик на хостинг услуги
 • Доставчик на програмни услуги
 • Доставчик на услуги по продажби и маркетинг
 • Доставчик на услуги „гореща линия“

Ние предаваме данните ви на други получатели, само когато е необходимо за изпълнението на договор с вас, в случай че ние или получателят имаме легитимен интерес от разкриване на вашите данни или при дадено ваше съгласие за тяхното предаване.

Тези получатели включват доставчици на услуги и други компании в нашата корпоративна група. Освен това данните могат да бъдат предавани и на други получатели, в случай че бъдем задължени по силата на законови разпоредби или подлежащо на принудително изпълнение административно или съдебно нареждане.

Други получатели на данни са:

 • Спедиторски фирми за доставка/изпращане на продукти
 • Доставчици на услуги по обработване на плащания
 • Доставчици на услуги по управление на вземания Всички доставчици на услуги, които обработват вашите данни съвместно с нашия сайт, са внимателно подбрани и задължени да отговарят на нашите стандарти за защита на данните
 • Предаване на получатели извън ЕИП

Ние предаваме лични данни и на получатели, базирани извън ЕИП, в т.нар. трети страни. В такъв случай ние сме длъжни да се убедим, преди още да са споделени каквито и да било данни, или че получателят поддържа подходящо ниво на защита на данните (напр. на базата на решение за адекватност, прието от Европейската комисия за съответната страна, или на приемане на стандартни за ЕС договорни клаузи между Европейския съюз и получателя), или че имаме вашето съгласие за такова споделяне.

Ние с радост бихме ви предоставили общ преглед на получателите в трети страни и копие от конкретните договорени условия за осигуряване на подходящо ниво на защита на данните. За да поискате това, моля, използвайте данните за контакт, предоставени в края на настоящата Информация за защита на данни. Ние предаваме ваши данни на получатели извън ЕС само при гарантирана защита на данните

Раздел 3: Потребителски права

Вашите права

Ако имате основания за оплакване, по-долу са изложени правата ви. За да упражните правата си, моля, използвайте данните за контакт, предоставени в края на настоящата Информация за защита на данни.

Правото да се информирате за данните си

При поискване от ваша страна, ще ви предоставим информация за данните, с които разполагаме за вас. За да си осигурите пълен контрол върху вашата информация, разполагате с изчерпателен набор от права, които можете да упражните, за да определите как да обработваме вашите данни
Правото да коригирате и допълвате данните си

Ако ни уведомите съответно, ще коригираме неточната информация за вас. Ако ни уведомите съответно, ще допълним непълните данни за вас, при условие, че тези данни са необходими за заявените цели на обработване на вашите данни.

Правото да заличавате данните си

При поискване от ваша страна, ще заличим информацията, с която разполагаме за вас. Някои данни обаче ще бъдат заличени едва след изтичане на определен срок на тяхното съхранение, например доколкото в някои случаи сме задължени по закон да задържаме данни или доколкото изискваме тези данни, за да изпълним нашите договорни задължения към вас.

Правото да изисквате блокиране на данните ви

В някои предвидени от закона случаи, ние ще блокираме вашите данни при поискване от вас. Блокираните данни се обработват по-нататък само в много ограничена степен.

Правото да оттеглите съгласието си

Можете да оттеглите по всяко време веднъж дадено съгласие за обработване на вашите данни, считано от този момент нататък. Законността на обработване на вашите данни остава незасегната от това ваше решение до момента, в който оттеглите съгласието си.
Правото да възразите срещу обработването на вашите данни

Можете да възразите по всяко време срещу обработването на вашите данни, считано от този момент нататък, ако обработваме данните ви на едно от правните основания по смисъла на Чл. 6 параграф 1, буква д) или буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679.

При възражение от ваша страна, ние ще преустановим обработването на данните ви, стига да не са налице убедителни и легитимни основания за тяхното по-нататъшно събиране. Обработването на вашите данни за целите на директен маркетинг никога не съставлява за нас убедително и легитимно основание.
Правото на преносимост на данните

По ваша молба, можем да ви предоставим определена информация в структуриран, обичайно използван формат, пригоден за машинно четене.
Правото на жалба пред регулаторен орган

Можете да подадете жалба относно защитата на данните ви пред органа по защита на данните. За да направите това, свържете се с органа по защита на данните по местоживеене или с органа по защита на данните, в чиято юрисдикция попадаме (посочен по-долу).

Комисията за защита на личните данни, www.cpdp.bg

Достъп до декларации за защита на личните ви данни може да получите от тук:

Декларация 1

Декларация 2

Вашето лице за контакт по всякакви въпроси относно защитата на данните

Ако имате каквито и да било въпроси относно защитата на вашите данни или упражняването на правата ви, може да използвате следните данни за контакт, за да се свържете директно с нашия служител по защита на данните:

„Интерсервиз Узунови“ АД

Служител по защита на данните

Бул. „Владислав Варненчик“ 186
Мол Варна етаж 3
Варна 9000

dpo@isu.bg

Моля, ако имате въпроси относно защитата на вашите данни, не се колебайте да се свържете с нашия служител по защита на данните!

Изменения по настоящата Информация за защита на данните

Настоящата Информация за защита на данните отразява текущите условия на обработването на данни на нашия сайт. В случай на промени в обработването на данни, настоящата Информация за защита на данните ще бъде актуализирана съответно. Ние винаги предоставяме на нашия сайт най-новата версия на настоящата Информация за защита на данните, така че да можете да научите за обхвата на обработването на данни на нашия сайт.

Валидна, считано от: 25.05.2017 г.
Версия 1.0 DPI_1.0_1.0